Wettelijke kennisgeving

Dit is een juridische kennisgeving voor de website Brothers4change.com.

Gezien de dynamische aard van ons bedrijf, behouden we ons het recht voor om op elk moment een deel of functie van deze website te wijzigen of te beëindigen, inclusief de inhoud van deze juridische kennisgeving met zijn bijbehorende verklaringen. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden bij hun bekendmaking op de website en er kunnen geen vervangingsfunctie worden aangeboden.

Een meer uitgebreide juridische verklaring wordt hieronder verstrekt.

1. Copyright en handelsmerk
De inhoud van deze website (de "inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen en films, handelsmerken, merken, logo's en software, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Eigendom van de inhoud gaat niet door naar u of een andere gebruiker van deze site, maar blijft bij Brothers4Change of de derde partijen die de inhoud bezitten die op deze site is geplaatst.

Brothers4change bezit de namen die voor ons bedrijf zijn gebruikt en de namen van onze producten, services en oplossingen die op deze website worden vermeld. Al deze namen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken behoren tot hun respectievelijke eigenaren.

U hebt toestemming om kopieën van de inhoud te bekijken, e-mailen, downloaden of afdrukken of afdrukken, maar alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan worden beschouwd als een schending van auteursrechten- en handelsmerkwetten en andere wetten. Wanneer u kopieën van de inhoud wilt afdrukken, downloaden, downloaden of afdrukken, moet u ook alle auteursrechtemmers en andere kennisgevingen opnemen in de inhoud.

De inhoud mag niet worden gereproduceerd, getranscribeerd, opgeslagen in een informatie-ophaalsysteem, vertaald in elke taal of computertaal, verzonden in een vorm of op welke manier dan ook (elektronische, mechanische, fotografische, opgenomen of anderszins), doorverkocht of verdeeld zonder voorafgaand aan Schriftelijke toestemming van Brothers4change. U mag de inhoud mogelijk niet verkopen of wijzigen. U kunt de inhoud ook niet reproduceren, weergeven, publiekelijk uitvoeren, distribueren of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. U mag deze website of porties daarvan niet opstellen op andere websites, en u stemt ermee in om geen enkel gedeelte van deze website op een server te kopiëren. Verder ga je ermee akkoord niet te worden weergegeven of te gebruiken in elk formulier de namen, logo's of handelsmerken van Brothers4Change zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brothers4change.

2. Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van de inhoud op een andere website of computernetwerk voor enig doel is uitdrukkelijk verboden, maar u kunt hyperlinks in HTML van uw website naar deze website invoegen, afhankelijk van deze gebruiksvoorwaarden. We verlenen een niet-exclusieve, beperkte, herroepbare licentie om een ​​link op deze website te plaatsen. U gaat ermee akkoord om links op deze website op een zodanige manier te plaatsen dat ze kunnen worden geassocieerd met reclame of een aanbeveling van een organisatie, product of dienst lijken te zijn. U stemt ermee in om links op deze website te plaatsen die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als obsceen, lasterlijk, bedreigend, zeer aanstootgevend of kwaadaardig. Brothers4Change behoudt zich het recht voor om deze autorisatie of uw recht op te wekken om op elk gewenst moment specifieke links te gebruiken. Als Brothers4change deze licentie herroept, stemt u ermee in om alle links naar deze website onmiddellijk te verwijderen en deactiveren.

Als u de inhoud op een manier gebruikt die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden, kunt u het auteursrecht- of handelsmerkwetten en andere wetten schenden. In dit geval zal Brothers4change de licentie automatisch intrekken om deze website te gebruiken. Brothers4change heeft het recht om de onmiddellijke vernietiging van eventuele exemplaren van de inhoud te eisen. Rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend door deze algemene voorwaarden zijn gereserveerd.

3. Aansprakelijkheidsverklaring
Brothers4change en alle personen en bedrijven die zijn aangesloten bij Brothers4change, zijn niet aansprakelijk voor schadevergoeding van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om deze website of inhoud, diensten of materialen die door deze website of deze site worden geleverd ("deze bescherming") te gebruiken. Deze bescherming omvat alle claims, op basis van garantie, contract, schadelijke handelingen, strikte aansprakelijkheid of een andere juridische theorie, zelfs als Brothers4wange was of niet te voorzien is van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze bescherming heeft betrekking op alle verliezen, waaronder maar niet beperkt tot directe, indirecte, speciale, onopzettelijke, consequentiële, voorbeeldige of punitieve schadevergoeding; Schade als gevolg van lichamelijk letsel of de dood; verloren winst; en schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking.

4. Links naar andere websites en advertenties
Deze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Deze links zijn alleen voor uw gemak en impliceren niet alle goedkeuring door Brothers4Change van de inhoud van of een bepaling van dergelijke websites van derden. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites van derden; We voeren geen inspecties of controles uit van de materialen van websites van derden en we geven geen advies uit over de inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op deze websites van derden.

Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die via deze website zijn gekoppeld, doet u dit op eigen risico. Het gebruik van deze websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor deze externe websites, inclusief hun privacybeleid.

Als deze website besluit om advertenties van derden op te nemen, kunnen deze advertenties koppelingen bevatten naar andere websites. Tenzij anders aangegeven, doet deze website geen aanbevelingen voor elk product. Evenmin doet het een vertegenwoordiging met betrekking tot de inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van materiaal dat in of beschikbaar is via een link van elke advertentie op deze website.

5. Social Media-widgets
Deze website kan links naar sociale platforms bevatten, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube of Twitter, hetzij in de vorm van een link naar onze kanalen op die platforms of als een eenvoudige manier om inhoud naar uw eigen feed op die platforms te plaatsen . Controleer het privacybeleid van hun sociale platform om de manier te begrijpen waarin informatie wordt verzameld, welke informatie betrokken is en welke cookies door de derde partij zijn ingesteld.

6. Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze juridische kennisgeving, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via  volgende e-mail: info@brothers4change.com