Wanneer u een product van ons koopt, maakt u direct beter toegankelijker in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt als volgt; Bij elke aankoop wordt 30% van de winst automatisch opzij gereserveerd op een afzonderlijk account dat we uitsluitend gebruiken voor onze missie; onderwijs meer toegankelijk maken in ontwikkelingslanden.

We dragen momenteel bij aan een van de volgende manieren:

 

Door zonnelampen aan de studenten aan te bieden.
 Door nieuwe schoolgebouwen te bouwen
DoorWaterfilters verwerven die dagelijks schoon water aan studenten leveren